Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

 

 

 arrow Open

 

Ajankohtaista

< Ajankohtaista >
 

 

KaiHaMe-projekti edistää kaivannaisjätteiden hallintamenetelmiä ja hyötykäyttöä

Kaivostoiminnassa syntyy suuria määriä erilaisia kaivannaisjätteitä, kuten rikastushiekkoja ja sivukiviä, jotka voivat toisaalta aiheuttaa negatiivisia ympäristövaikutuksia ja toisaalta olla potentiaalisia raaka-aineita. Louhituista malmeista erotetaan parhaimmillaankin vain muutamia prosentteja hyötymineraaleja ja lopusta muodostuu useimmiten jätettä. Kaivannaisjätteiden ympäristövaikutusten hallinta onkin yksi merkittävimmistä haasteista kestävän kehityksen mukaisen, ympäristömyönteisen kaivostoiminnan kehittämisessä.

KaiHaMe-projekti kehittää työkaluja jätteiden hyödyntämiseen ja hallintaan sekä jätteiden ympäristövaikutusten vähentämiseen. Lisäksi projekti luo uudenlaisen toimintamallin rikastusprosessin ja ympäristöarvioinnin yhdistämiseksi ja optimoimiseksi. Projekti kattaa kaivoksen koko elinkaaren jätteen synnystä jätealueiden jälkihoitoon. Projektin tavoitteena on parantaa kaivannaisjätteiden hyötykäyttö- ja raaka-ainepotentiaalia, pitkäaikaisvaikutusten arviointia sekä vähentää jätteiden päästöjä. projekti edistää kestävän kehityksen mukaista kaivostoimintaa, ja sen tarkoituksena on luoda kaivos- ja ympäristöalalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia edesauttaen uusien työpaikkojen syntymistä myös etäälle kasvukeskuksista.

KaiHaMe-projektin tulokset palvelevat kaivannaisalan yrittäjiä, ympäristökonsultteja, teknologian toimittajia, ympäristö- ja lupaviranomaisia, yhteiskunnallista päätöksentekoa, alan tutkimusorganisaatioita ja kaivosten vaikutuspiirissä asuvia kansalaisia. Projekti käynnistyi keväällä 2015 ja päättyy vuoden 2017 loppuun mennessä. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) koordinoiman projektin päärahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), jonka ohella projektia rahoittavat Boliden Kevitsa Mining Oy (aiemmin FQM Kevitsa Mining Oy), Endomines Oy, Kemira Oyj ja GTK. 
 

 Geologian tutkimuskeskus  Endomines
 FQM Kevitsa Mining  Kemira
 Boliden  Boliden

 

 

Projektin rahoitus

Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt KaiHaMe-projektille rahoituksen Euroopan Unionin 2014-2020 rakennerahaston Kestävää kasvua ja työtä –ohjelmasta.

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Etelä-Savon ELY-keskus