KaivosAkatemia

Suomen mineraalipotentiaali on avannut uusia mahdollisuuksia kaivostoiminnalle etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Ulkomaiset kaivosyhtiöt investoivat maahamme kasvavassa määrin. Yhtiöt etsivät uusia malmiesiintymiä ja avaavat uusia kaivoksia hyödyntääkseen jo ennestään tunnettuja esiintymiä. Tämä ei kuitenkaan tapahdu ongelmitta. Kaivosteollisuuteen sisältyy riskejä, joista paikalliset ovat huolissaan. Saavuttaakseen toimintansa hyväksynnän, kaivosyritysten pitää noudattaa lainsäädännön lisäksi alan parhaita käytäntöjä kestävän kehityksen mukaisesti, ympäristöä ja paikallisia yhteisöjä kunnioittaen.

Keväällä 2012 Geologian tutkimuskeskus (GTK) perusti foorumin, jonka tarkoituksena on kerätä, luoda ja levittää kaivosalan parhaita käytäntöjä sen toimijoille, eli Suomessa operoiville koti- ja ulkomaisille kaivosyhtiöille. Tämä foorumi on KaivosAkatemia. Se käsittelee ja edistää yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuullisuutta, kattaen koko kaivostoiminnan elinkaaren aina malminetsinnästä kaivoksen sulkemiseen ja jälkihoitoon asti.

KaivosAkatemia järjestää seminaareja ja työpajoja, joissa keskustellaan alaan liittyvistä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun teemoista. Tavoitteena on parantaa kaivosteollisuuden yritysten toimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja lisäämään kaivostoiminnan yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

Tälle web-sivulle kerätään kaivostoimintaa säätelevien viranomaisten säädöksiä ja ohjeistuksia sekä kaivosalan parhaita käytäntöjä.

KaivosAkatemian vastuullisuusohjelma on kolmivuotinen (2012-2014) ja sitä johtaa GTK. KaivosAkatemian ohjausryhmässä ovat GTK:n lisäksi mukana Kaivannaisteollisuus ry (KT), Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Ympäristöministeriö (YM), Turvallisuus ja kemikaalivirasto (TUKES), Ely-keskukset ja Aluehallintovirasto (AVI).

KaivosAkatemian muita sidosryhmiä ovat muut viranomaiset, kaivosyhtiöt, yliopistot, paikalliset asukkaat, maanomistajat, paliskunnat (Lapissa), kunnat, media ja kansalaisjärjestöt.

KaivosAkatemian julkaisut

Artikkelit

arrow Geologi-lehden artikkeli 2/2013: Eerola, Toni: KaivosAkatemian Vastuullinen
malminetsintä -seminaari ja työpaja Oulussa 29.–30.1.2013

arrow Eerola, T. 2013. Yritysten yhteiskuntavastuu malminetsinnässä. Geologi 65: 80-85.

arrow Eerola, T. 2013. A model for stakeholder engagement in mineral exploration in Finland. Proceeedings, 6th International conference on Sustanable Development in the Minerals Industry, 30 June – 3 July 2013, Milos Island, Greece, pp. 2323-237.

arrow Ziessler, S., Eerola, T. and Tuusjärvi, M. 2013. Stakeholder engagement of mineral exploration companies in Finland. Proceeedings, 6th International conference on Sustanable Development in the Minerals Industry, 30 June – 3 July 2013, Milos Island, Greece, pp. 167-172.

arrow Toni Eerola ja Sofia Ziessler Kommentti: Sosiaalinen toimilupa kannustaa kaivosyrityksiä yhteiskuntavastuullisuuteen

arrow Eerola, T. 2014. Kaivostoiminnan vastuullisuuden ja sosiaalisen toimiluvan yhteiskunnalliset tutkimus- ja edistämishankkeet. Alue ja Ympäristö 43: 85-95

arrow Eerola, T. 2014. Alustava katsaus malminetsintäyritysten web-sivuihin ja vastuullisuusraportointiin ja -strategioihin Suomessa

Opinnäytteet

arrow Ziessler-Korppi, S. 2013. Local stakeholder engagement of mineral exploration companies within the corporate social responsibility (CSR) framework: Insights into companies operating in Northern Finland. Master's Thesis, Aalto University, Degree Programme in Information Networks, 184 p. + appendixes.

arrow Selinheimo Stella: Sodankylä ja kaivosteollisuus – kaivannaisteollisuuden yhteiskuntavastuu alueellisiin muutoksiin kuntatason näkökulmasta

Esitelmät

arrow Esitelmät 9. Geologian tutkijapäivillä, 6-8.3.2013 Oulun yliopisto
- Eerola, T. 2013. The stakeholder engagement as a component of corporate social responsibility in mineral exploration in Finland – A model.
- Ziessler, S. 2013. Local stakeholder engagement of mineral exploration in Finland within the Corporate Social Responsibility (CSR) framework.

arrow Esitelmä Vuorimiespäivillä 22.3.2013. Materia 2/2013
- Eerola, Toni 2013. Yritysvastuusta aktivismin vastuullisuuteen. Kaivostoiminnan hyväksyttävyyden saavuttaminen sen alkuvaiheessa.

arrow Esitelmät 1. Geotieteiden tutkijapäivillä 18 - 20.3.2014
- Eerola, T. 2014. A survey on mineral exploration company websites and sustainability reporting in Finland: Preliminary results;
- Eerola, T. 2014. Research and promotion of corporate social responsibility and the social license to operate of the mining industry in Finland;
- Selinheimo, S., Kalliola, R. and Eerola, T. 2014. Corporate social responsibility of mining companies: local-level interaction with the municipality of Sodankylä, northern Finland;

arrow Esitelmä Sosiologipäivillä 27 - 28.3.2014
- Eerola, T., Kärkkäinen, N. and Tiainen, M. 2014. Stakeholder engagement practiced by the geological survey of Finland in mineral potential mapping in Southern Finland;