Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot
 
 
 

Gruvvision 2020

 
 Förstora (pdf, 1.17 mb)

 

Finlands mineralstrategi är färtig

Tillgången på och produktionen av naturtillgångar har blivit viktiga välstånds- och framgångsfaktorer i den föränderliga världen. Geografiskt sett är mineraltillgångarna emellertid ojämnt fördelade, och mer än hälften av mineralproduktionen i världen sker i regioner som är politiskt instabila. Efterfrågan på mineraler diversifieras, handelshindren riskerar att öka och prisfluktuationerna på råvarumarknaden är stora.

I fråga om många kritiska metaller och mineraler är Europa fullständigt beroende av importen, och eventuella störningar i tillgången på råvaror utgör därför en stor risk. EU har tagit itu med frågan när den år 2008 offentliggjorde sitt råvaruinitiativ. I anknytning till initiativet inleddes flera fortsatta åtgärder i syfte att bilda en gemensam mineralpolitik för EU. Finska staten har gett ett kraftigt understöd åt initiativet.
 
Vid sidan av EU-åtgärderna behövs nationella åtgärder för att säkerställa mineralförsörjningen och för att utveckla mineralområdet. Finlands mineralstrategi har gjorts upp på uppdrag av ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik. De uppsatta målen för strategiarbetet är att förutse de globala och inhemska utvecklingstrenderna inom mineralområdet de närmaste årtiondena och att utifrån detta skapa förslag till åtgärder som kan skapa en hållbar mineralpolitik samt att utveckla mineralområdet på ett sätt som är ändamålsenligt för samhället och näringslivet.
 
Mineralområdet omfattar gruvindustrin som producerar malm- och industrimineraler samt den övriga gruvindustrin som förädlar stenmaterial och naturstenar. Till mineralområdet hör även företag som producerar maskiner, utrustning, tekniker och tjänster för verksamheten.
 
De mångsidiga mineraltillgångarna i vårt land är en viktig del av vår ationalförmögenhet. Genom finländsk kompetens och innovation har man byggt upp en globalt viktig teknologiindustri, fortsatt förädling och serviceproduktion inom mineralområdet. Ett rationellt utnyttjande av våra mineraltillgångar säkerställer råmaterialförsörjningen och skapar förutsättningar för en balanserad regional utveckling långt in i framtiden. Genom kompetensen om mineralområdet kan vi dessutom främja en mineralekonomi som globalt sett är resurseffektiv och ansvarsfull samt en ny global affärsverksamhet.
 
För att visionen i mineralstrategin ska kunna förverkligas, har man satt upp tre strategiska mål och 12 förslag till åtgärder på fyra temaområden.

Strategiska mål:

Främja tillväxten och välfärden i Finland
Ta itu med de globala utmaningarna i mineralkedjan
Minska miljöskadorna

Temaområden för åtgärdsförslagen:

Stärka mineralpolitiken
Säkerställa tillgången på råvaror
Minska miljökonsekvenserna av gruvverksamheten och öka produktiviteten
Stärka FoU-verksamheten och -kompetensen

Finlands mineralstrategi - Visio 2050

 

Mer information om den här platsen

Arbets- och näringsministeriet, gruvöverinspektör Riikka Aaltonen (förnamn.efternamn_tem.fi)
 
Geologiska forskningscentralen, forskningsdirektör Pekka Nurmi (pekka.nurmi_gtk.fi) och specialist Saku Vuori (saku.vuori_gtk.fi)