Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot
 

Mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia (1,15 mb)

Finlands mineralstrategi (1,17 mb)

Finland´s Minerals Strategy (1,13 mb)

 
 

Kaivosvisio 2020

 
 Suurenna (pdf, 1.17 mb)

 

Suomen mineraalistrategia on valmistunut

Luonnonvarojen saatavuus ja tuotanto ovat muodostuneet keskeisiksi varallisuus- ja menestystekijöiksi muuttuvassa maailmassa. Mineraalivarat ovat kuitenkin jakautuneet maantieteellisesti epätasaisesti, ja yli puolet maapallon mineraalituotannosta tulee poliittisesti epävakailta alueilta. Mineraalien kysyntä monipuolistuu, kaupan esteet uhkaavat kasvaa ja hintaheilahtelut raaka-ainemarkkinoilla ovat suuria.

Eurooppa on monien kriittisten metallien ja mineraalien suhteen täysin tuonnin varassa, ja raaka-aineiden saatavuuden häiriötilanteet ovatkin merkittävä uhka. EU on tarttunut ongelmaan julkistamalla raaka-aineita koskevan aloitteensa vuonna 2008. Siihen liittyen on käynnistetty useita jatkotoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on johtaa yhdenmukaiseen mineraalipolitiikkaan EU:ssa. Suomen valtio on esittänyt vahvan tukensa aloitteelle.

EU:n toimenpiteiden ohella tarvitaan kansallisia toimenpiteitä mineraalihuollon varmistamiseksi ja alan kehittämiseksi. Suomen mineraalistrategia on laadittu ilmasto- ja energiapoliittisen ministeriryhmän toimeksiannosta. Strategiatyön tavoitteeksi asetettiin mineraalialan lähivuosikymmenien kansainvälisten ja kotimaisten kehitystrendien ennakoiminen, sekä tämän pohjalta sellaisten toimenpide-ehdotusten tekeminen, jotka tukevat kestävän mineraalipolitiikan muotoutumista ja alan kehittämistä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta järkevällä tavalla.

Mineraaliala käsittää kaivosteollisuuden, joka tuottaa malmi- ja teollisuusmineraaleja sekä kiviaineksia ja luonnonkiviä jalostavan muun kaivannaisteollisuuden. Mineraalialaan kuuluvat myös yritykset, jotka tuottavat toiminnassa tarvittavia koneita, laitteita, teknologiaa ja palveluja.

Maamme monipuoliset mineraalivarannot ovat merkittävä osa kansallisvarallisuuttamme. Suomalaisella osaamisella ja innovaatioilla on luotu globaalisti tärkeää mineraalialan teknologiateollisuutta, jatkojalostusta ja palvelutuotantoa. Mineraalivarantojemme älykäs hyödyntäminen turvaa raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen. Mineraalialan osaamisella voimme myös edistää globaalisti resurssitehokasta ja vastuullista mineraalitaloutta sekä uutta kansainvälistä liiketoimintaa.

Mineraalistrategian vision toteuttamiseksi esitetään kolme strategista tavoitetta ja 12 toimenpide-ehdotusta neljällä aihealueella.

Strategiset tavoitteet:

Kotimaisen kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen
Ratkaisuja globaaleihin mineraaliketjun haasteisiin
Ympäristöhaittojen vähentäminen

Toimenpide-ehdotusten aihealueet:

Mineraalipolitiikan vahvistaminen
Raaka-aineiden saatavuuden turvaaminen
Kaivannaistoiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen ja tuottavuuden lisääminen
T&K-toiminnan ja osaamisen vahvistaminen

Suomen mineraalistrategia - Visio 2050

 

Lisätietoja sivustosta

Työ ja elinkeinoministeriö, kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen (etunimi.sukunimi_tem.fi)
 
Geologian tutkimuskeskus, tutkimusjohtaja Pekka Nurmi (pekka.nurmi_gtk.fi) ja erikoisasiantuntija Saku Vuori (saku.vuori_gtk.fi)