Kaivosvesiverkosto Matchmaking 2016

Yli 30 kaivosvesialan osaajaa verkostoitui Espoossa 20.4.2016

Yli 30 kaivosvesialan osaajaa oppilaitoksesta kokoontui verkostoitumaan Espoon GTK:lle keskiviikkona 20.4.2016 Kaivosvesiverkoston Matchmaking 2016 tapahtumaan. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen, Measurepolis Development Oy:n sekä Chemec Oy:n kanssa.

Päivä aloitettiin Tutkimuksesta ja yhteistyöstä liiketoimintaa -seminaariosuudella, jossa kuultiin monta kiinnostavaa ja keskustelua herättävää puheenvuoroa verkostoitumisen hyödyistä. Seminaarin kaikki esitykset ja iltapäivän yritysesittelyt julkaistaan verkoston verkkosivuilla http://projects.gtk.fi/kaivosvesiverkosto/index.html

Seminaarin avasi Johtava tutkija Antti Pasanen jonka jälkeen Kaivosvesiverkoston koordinaattori Kaisa Turunen kertoi lyhyesti Kaivosvesiverkoston toiminnasta ja tavoitteista. toimitusjohtaja Risto Aurola Sulfator Oy:stä ja Hallituksen puheenjohtaja Lasse Musakka EPSE Oy:stä kertoivat kuinka kahden yrityksen vesienpuhdistusmenetelmien yhdistäminen ja KaivosVV-projektiin osallistuminen on edistänyt yritysten liiketoimintaa. KaivosVV-projektin myötä molemmat yritykset ovat saaneet referenssejä menetelmien toimivuudesta kaivosvesien puhdistuksessa ja siten jalansijaa kaivosvesimarkkinoilla kotimaan lisäksi myös ulkomailla.

Teknologiajohtaja Mika Mahosenaho Meoline Oy:stä kertoi kuinka tutkimuksen tuloksena syntynyt innovaatio voidaan kaupallistaa uuden start-up-yrityksen kautta. Oulun yliopiston tutkimusryhmässä CEMIS-Oulussa kehitetyn Mean mittalaitteiston avulla teollisuudesta luontoon menevien vesien metallipitoisuuksia voidaan mitata reaaliaikaisesti myös Suomen vaativassa arktisessa ilmastossa.

Projektijohtaja Jani Kiuru Terrafame Group Oy:stä kertoi ainutlaatuisesta Vesienhallinnan kehitys ja pilotointihankkeesta, jossa etsitään Terrafamen kaivokselle kokonaisvaltaista vesien hallinta- ja puhdistusprosessia. Pilotointiprojektin ensisijaisena tarkoituksena on saada kaivokselle käyttöön uutta puhdistusteknologiaa, joka auttaa vähentämään erityisesti sulfaatin määrää ulosjohdettavassa vedessä.

Yara Finland Oy Siilinjärven toimipaikan HSQE-päällikkö Jouni Torssonen kertoi hyvästä, pitkäjänteisestä yhteistyöstä Vesi-Eko Oy:n kanssa kaivostoiminnan vaikutuspiirissä olevien vesistöjen tilan seurannassa sekä vesistövaikutusten hallinnassa. Vaikka yhteistyöhankkeet ovat pääosin olleet pieniä, niillä on joka kerta saatu jotain konkreettista aikaan, eikä niistä ole hyötyneet vain molemmat tekijäosapuolet, vaan myös sekä kaivosta ympäröivä luonto ja asukkaat.

Seminaarin päättänyt Kuopio Innovation Oy:n asiantuntija Jyri Wuorisalo tähdensi tärkeimpiä seikkoja kestävää kaivostoimintaa tukevan osaamisen ja teknologian viemiseksi kehittyville markkinoille. Myös viennissä onnistumiseen tarvitaan verkottumista ja ensisijaista on organisoida suomalainen osaaminen arvoverkoksi ja täydentää sitä tarvittaessa ulkomaisilla kumppaneilla.

Ennen iltapäivän yritystreffejä toimijoilla oli mahdollisuus varata 5 min. esittelyvuoro ennen iltapäivän kahdenkeskisiä tapaamisia. Yhteensä 9 toimijaa tarttui tilaisuuteen, mikä poikikin uusia tapaamisia iltapäivän yritystreffeille. Kahdenkeskisten tapaamisten pituus oli rajattu 15 minuuttiin, jotta mentäisiin suoraan asiaan. Jos jotain jäi tapaamisessa kesken, oli luontaista sopia jatkotapaamisesta, joita syntyikin useita. Reilun 30 kahdenkeskisen tapaamisen lisäksi, toimijoilla oli mahdollisuus verkostoitua vapaammin kahvi- ja coctail-tilaisuuksissa.

Kaiken kaikkiaan päivä sujui mallikkaasti ja spontaani palaute osallistujilta suoraan tapahtumasta oli hyvin positiivista. Lisäksi tapahtuman verkkosivuilla ja siellä olevilla toimijaprofiileilla vierailtiin yli 300 kertaa ennen ja jälkeen tapahtuman. Verkkosivut toimivat jatkossakin hyvänä markkinointivälineenä osallistujille. Todennäköisesti tapahtuma ei jää kertaluonteiseksi vaan sitä kasvatetaan ja järjestetään isommassa mittakaavassa vuosittain jonkun toisen tapahtuman yhteydessä.

Tapahtuman verkkosivuilla tietoa tapahtumasta ja yritysesittelyt: http://kaivosvesiverkosto2016.talkb2b.net/page/2/Programme
 

 

 

 

 

Kaivosvesiverkoston rahoitus

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt Kaivosvesiosaamisen verkosto – KaivosVV hankkeelle rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Euroopan aluerakennerahasto

Pohjois-Savon liitto