Kaivosvesialaan liittyvät verkostot

- Kestävän kaivostoiminnan verkosto tarjoaa neutraalin foorumin kaivosalan ja sen sidosryhmien väliselle vuorovaikutukselle. Verkosto mahdollistaa tietojen ja kokemusten jakamisen sekä edesauttaa entistä vastuullisempien toimintatapojen rakentamista ja käyttöön ottamista. www.kaivosvastuu.fi

- ProKaivos on suomalainen kaivannaisalan tietopalvelu. Palvelu tarjoaa ajankohtaista tietoa kaivannaisalasta, alalla toimivista yrityksistä sekä avoimista työpaikoista ja koulutusmahdollisuuksista. www.prokaivos.fi

- Finnish Water Forum (FWF, Suomen vesifoorumi ry) on suomalaisten vesialan toimijoiden vuonna 2009 perustama yhdistys. FWF:n tavoitteena on edistää suomalaisen vesiosaamisen vientiä. www.finnishwaterforum.fi 

- Kaiva.fi verkkosivuston tarkoitus on levittää perustietoa mineraalialasta, kaivannaisten hyödyntämisestä ja niiden käyttökohteista suurelle yleisölle. Sivusto esittelee myös mm. alaan liittyvää koulutusta ja ammatteja, lainsäädäntöä ja tilastotietoja. http://www.kaiva.fi
 

 

Kaivosvesiverkoston rahoitus

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt Kaivosvesiosaamisen verkosto – KaivosVV hankkeelle rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Euroopan aluerakennerahasto

Pohjois-Savon liitto