TAATA-hankkeen johtoryhmä


Puheenjohtaja: Katusuunnittelupäällikkö Kari Hietala, Tampereen kaupunki
Varapuheenjohtaja: Ohjelmajohtaja Hannu Idman, Geologian tutkimuskeskus
Jäsen: Liikelaitospäällikkö Juha Menonen, Nokian kaupunki
Jäsen: Maankäyttöinsinööri Jouni Ruokanen, Ylöjärven kaupunki
Jäsen: Suunnittelupäällikkö Timo Nevala, Lempäälän kaupunki
Jäsen: Maanmittausinsinööri Harri Lehén,, Oriveden kaupunki
Jäsen: Kaavoitusjohtaja Mari Hietamäki, Pirkkalan kunta
Jäsen: Paikkatietoinsinööri Lilli Hervamaa, Kangasalan kunta
Jäsen: Kunnaninsinööri Tapio Kauppila, Vesilahden kunta
Jäsen: Laatupäällikkö Matti Lahti, Hämeen Tiepiiri
Jäsen: Geologi Vesa Hyvärinen, Pirkanmaan ympäristökeskus
Jäsen: Maakuntakaavoitusjohtaja Pekka Harstila, Pirkanmaan liitto
Jäsen: Toimitusjohtaja Reijo Kuivamäki, Tampereen Vesi
Jäsen: Toimialapäällikkö (vt) Pekka Sipilä, Geologian tutkimuskeskus
Jäsen: Erikoistutkija Ossi Ikävalko, Geologian tutkimuskeskus
Sihteeri: Hankepäällikkö Aimo Kuivamäki, Geologian tutkimuskeskus