TAMPEREEN SEUDUN GEOTIETO-KÄYTTÖLIITTYMÄ

Koordinaattijärjestelmän valinta

TAATA-hankkeen osallistujaorganisaatioilla on käytössä erilaisia koordinaattijärjestelmiä. Eri koordinaattijärjestelmien tukeminen ei ole mahdollista selainpohjaisessa käyttöliittymässä, joten koordinaattijärjestelmäksi valittiin kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatisto.

Käyttöliittymälle asetetut ominaisuustoiveet

 • Internet-yhteys riittää GeoTIETO-järjestelmän käyttöön
 • järjestelmä on nopeasti toimiva ja helppo käyttää
 • käyttöliittymän ulkoasu on tyylikäs ja selkeä
 • eri tietojen vaivaton yhdistäminen kuvaruudulla
 • kohteen tietojen haku yksinkertaista
 • tiedot koordinaatistoon sidottuja (yhtenäiskoordinaatisto)
 • mittakaava ja alue vapaasti valittavissa
 • matkan ja pinta-alan mittaus
 • tieto aina ajan tasalla
 • ei ylläpitoa asiakkaalla

Käyttöliittymän kehitystyö

Karttapalvelu ja käyttöliittymä on toteutettu ESRI:n ArcGIS Server ohjelmistolla. Käyttöliittymä on HTML-pohjainen ja toimii kaikilla nykyisillä yleisesti käytetyillä selainohjelmilla.

Käyttöliittymän kehitystyössä on työkalujen, karttatasojen valinnan ja kuvausten sekä koko käyttöliittymän ulkoasun osalta ollut tavoitteena helppokäyttöinen ja havainnollinen käyttöliittymä, jota uudet käyttäjät oppivat käyttämään lyhyen ohjeistuksen avulla. Tavoitteena on ollut myös helppo ylläpidettävyys ja päivitettävyys.

Tampereen seudun GeoTIETO-käyttöliittymän ominaisuudet

Käyttöliittymässä on käytössä seuraavat työkalut ja ominaisuudet:

 • zoomaus lähemmäksi ja kauemmaksi
 • siirtyminen (panorointi) kartta-alueella
 • zoomaus koko tutkimusalueelle
 • zoomaus/siirtyminen edelliselle ja seuraavalle kartta-alueelle
 • informaation haku kohteesta
 • matkan ja pinta-alan mittaus
 • karttatasojen valinta päälle ja pois
 • karttatasojen aineistoa kuvaava legenda  

Aineistot

Tampereen seudun GeoTIETO-käyttöliittymässä karttatasot on ryhmitelty aihepiireittäin ja niitä voidaan avata ja sulkea tarpeen mukaan. Karttatasoille on legenda, jossa kuvataan symbolit ja mahdollinen luokittelu.
Taustakarttoina ovat Maanmittauslaitoksen rasterirajapintapalvelusta tulevat maasto- ja yleiskartat sekä mustavalkoinen ilmakuva.
 

 

GeoTIETO-karttapalvelu

GeoTieto

  Siirry -karttapalveluun