Moreeni on Suomen yleisin maalaji, mutta se peittyy monesti muiden maalajien alle. Tässä moreenin pinnimmaiset lohkareet pilkistävät ojan pohjalta paljastaen samalla lustosavikerroksen ohuuden. Yhtälailla silokalliokin voisi pilkistää, sillä kaukana harjuista ja reunamuodostumista lustosavi on kerrostunut suoraan moreenin tai kallion päälle. Peltoaukean reunamalla kulkevan tien kunnostettu oja Kangasalan Järvikulmalla (karttalehti 2141 06). Koivikko oikealla on entistä peltoa. Kuva Sakari Kielosto, GTK.