Raudan punaiseksi värjäämää maata Mustalukon supassa Kangasalan Isokankaalla (karttalehti 2141 04). Lukko ja suppa on sama asia, ilmaistuna vain eri sanoin eri puolilla Suomea. Mustalukko voisi viitata mangaanisaostuman tummuuteen, Punamultalukko selvästi rautasaostumaan. Kuva Sakari Kielosto, GTK.