Hiekkamoreeni Lempäälän Asemakylässä (karttalehti 2123 07). Suuri ero pintaosan ja syvemmällä olevan maa-aineksen välillä. Montun takana vieri vieressä olevat pintalohkareet peittyvät tiiviin sammalpeitteen alle. Jopa puustolla voi olla vaikeuksia lähteä kasvamaan tällaisella alueella. Moreenin lohkareet ovat kulmikkaita ja pinnaltaan ruosteisia. Kuva Sakari Kielosto, GTK.