Näkymä Hirvi-Simunan luolan suuaukosta ulospäin. Pinnaltaan runsas- ja suurilohkareista moreenimaastoa jatkuu laajalti joka suuntaan. Birgitan polku kulkee tämän kohteen kautta. Lempäälän Höytämö (karttalehti 2123 08). Kuva Sakari Kielosto, GTK.