Tampereen seudun metsäalueet ovat usein pienipiirteisten kumpujen, mäkien, painanteiden ja notkojen kuvioittamaa. Jos tarvitaan tai muuten vain halutaan laajoja samassa tasossa olevia alueita ei laajoilta maansiirroilta voi välttyä. Maaston pienipiirteisyys näyttää usein olevan siinä rajoilla, rakentaako samaan vai kahteen eri tasoon. Pirkkala (karttalehti 2123 08). Kuva Sakari Kielosto, GTK.