Yli 200 m pitkä ja noin 50 m leveä lohkarevirta Nokian Siperiassa (karttalehti 2123 06). Sanana lohkarevirta tuntuu absurdilta, mutta mannerjäätikön sulamisen jälkeen olosuhteet olivat sellaiset, että lohkareetkin liikkuivat nykyistä enemmän. Samaan tapaan kuin Savon moreenipelloissa kivet nykyisinkin ”kasvavat”, lohkareisessa maassa suuret lohkareet nousevat pintaan roudan vaikutuksesta. Lohkareet liikkuvat mitättömän pienen matkaa kerrallaan, tässä tapauksessa notkossa olevan melko olemattoman rinteen suuntaan. Kuva Sakari Kielosto, GTK.