Kalliomaa-alueilla voi kalliopinnan epätasaisuudesta johtuen olla muutamien aarien laajuisia painanteita, joihin on saattanut kerrostua hienorakeisiakin maalajeja. Sen lisäksi painanne on voinut vielä soistuakin. Kunnallistekniikkakaivanto Nokian Harjuniityssä (karttalehti 2123 05). Olkoon tämä kuva esimerkkinä myös siitä, miten tärkeätä on pitää mielessä kartan mittakaava. Varsinkin se mihin mittakaavaan se on kartoitettu ja mitkä ovat olleet kartoitusperusteet. Kuva Sakari Kielosto, GTK.