Pöytämäisen tasainen mäntykangas vasemmalla (hietaa) vaihtuu äkisti lähes 10 metrin pudotuksella lehtomaiseksi puronvarsikasvillisuudeksi (hiedan päällä 0,5 m saraturvetta). Tasanteen reuna pysyy vakaana sillä muinaiselta jäätiköltä virranneen sulamisveden kuluttaman laajan uoman pohjalla virtaava nykyinen pieni puro ei kuluta tulva-aikanakaan penkkaa. Haisevanoja Oriveden Hirsilässä (karttalehti 2142 05). Kuva Sakari Kielosto, GTK.