Laajoilla metsäalueilla metsäautotiet risteilevät. Kallio-moreenialueilla hiekan löytyminen helpottaa tientekoa. Kuvassa ylimmän rannan alapuoliseen painanteeseen kerrostunut 2 – 3 metrin paksuinen rantahiekkakerrostuma. Oriveden Sinijärvenkulma (karttalehti 2141 12). Kuva Sakari Kielosto, GTK.