Juuri kaivettu oja Oriveden aseman luoteispuolisella uudella asuntoalueella (karttalehti 2142 04). Vesi kuljettaa syyssateidenkin aikaan kiintoainesta (hiekkaa, hietaa ym.). Se kerrostuu paikkoihin, missä veden virtausnopeus pienenee. Samalla lailla, mutta suuremmassa mitassa vastaavaa eroosiota voisi tapahtua muinaisuomien reunamilla esimerkiksi Hirsilän deltan alueella jos maanpintaa paljastetaan liikaa ja rankkojen sateiden jälkeiset vedet ohjautuvat virtaamaan ko. alueiden kautta. Kuva Sakari Kielosto, GTK.