Kangasalan – Ylöjärven saumamuodostuman lounaispuolisen alueen suureen (pinta)lohkareisuuteen lienee osasyynä mannerjäätikön virtauksen huomattavat suunnanmuutokset sulamisvaiheessa. Rakoilleen kallion pintaa on tällöin rouhittu aivan eri vusuunnasta. Muuallakin, kuin tässä Pirkkalan Kuikurasaaressa (karttalehti 2123 08), näkee katkenneita, nokattomia silokallioita. Nokat ovat siirtolohkareina lähistöllä. Silokallioharjanteen suunta on 320 (luoteinen) ja nokan katkaisseen jäätikön virtauksen suunta 280(läntinen). Kuva Sakari Kielosto, GTK.