Tampereen kaupunkiseudulla tuntuu yleistyneen tällainen maanrakennustapa. Etuna on, että massoja ei tarvitse kuljettaa pois ja suuret lohkareet voi piilottaa tasaisen nurmikon alle. Haittapuolena voivat olla näkemäesteet, vanhan puuston todennäköinen kuoleminen yli 2 metrin penkereeseen upotettuna tai paikoin jopa vyörymisvaara. Pirkkala (karttalehti 2123 08). Huomiota herättävät myös eri tasoilla olevat vierekkäisten tonttien rajapinnat. Kaikki eivät halua tai kaikille ei ”riitä” lohkareita korkeisiin pengerryksiin. Samoin huomiota herättävät avarien peltoaukeiden kumpareilla tai reunoilla olevat ja jopa yli kilometrin päästä näkyvät kulmikkaat pihatäytöt. Kuva Sakari Kielosto, GTK.