Moreenileikkaus, jossa päällä on suuri- ja runsaslohkareinen ja –kivinen harmaa moreeni. Sen alla on vähäkivinen ja hietaisia osueita sisältävä ruskehtava hiekkamoreeni. On selvää, että näiden moreenien kaivettavuudessa on eroa. Rintauksen korkeus noin 2 metriä. Tampereen Päivärinne (karttalehti 2123 08) Kuva Sakari Kielosto, GTK.