Jos ympäristön kallioperä on ” ruosteista”, on mannerjäätikön siitä jauhama moreenikin sitä. Vertaa paikallista ruosteenruskeaa moreenia paikalle tuotuun, terveestä dioriittikalliosta tehtyyn harmaaseen murskeeseen. Tampereen Hyhky (karttalehti 2123 09). Moreeniaineksen rajat eivät kuitenkaan ole yhteneväisiä kallioperäkartan kivilajirajojen kanssa, koska mannerjäätikkö on aina kuljettanut rouhimaansa ainesta jonkin matkaa virtaamaansa suuntaan, Ylöjärvi – Kangasalan saumamuodostuman lounaispuolella ainakin kahteen toisistaan suuresti poikkeavaan suuntaan. Kuva Sakari Kielosto, GTK.