Maa-aineksen (hiekka) ja kalliokiviaineksen (taustalla) lähekkäiset ottopaikat. Tasainen mäntykangas on Sisä-Suomen reunamuodostuman hiekkakerrostumaa (delta) Tampereen Kaanaan Rääkkykankaalla (karttalehti 2124 12). Kuva Sakari Kielosto, GTK.