Kulmikkaita ruosteenruskeita liuskevaltaisia moreeninkiviä pikkutien varressa. Lukuisat pintalohkareet ja –kivet ovat tiiviin sammalpeitteen ja tiheän kuusikon suojassa. Vesilahden Riehu (karttalehti 2114 05). Kuva Sakari Kielosto, GTK.