Maaston painanteissa voi olla turvetta ja liejua, umpeenkasvaneissa ja -kasvavissa järvissä varsinkin liejua. Kuvassa Alhonlahti, Ylöjärven Viljakkalassa. Loivapiirteiset pellot taustalla ovat lustosavea (karttalehti 2124 02). Kuva Sakari Kielosto, GTK.