Ylöjärven Soppeenmäessä, vain supan verran laidempana saumaharjun ydinharjanteesta, kerrostumisolot ovat olleet huomattavasti rauhallisemmat, jolloin kerrostui karkea- ja hienohietaisia kerroksia. Suppajään sulaessa hietakerrokset ovat liikahdelleet. Siitä pystysuorat siirrokset (karttalehti 2123 09). Kuva Sakari Kielosto, GTK.