Maa-aineksen hyvä routimaton laatu pienentää rakennuskustannuksia kaikissa maansiirtovaiheissa, koska aines voidaan samalla kuljetuksella viedä jopa toiseen rakennuskohteeseen. Kevyen liikenteen väylä alittaa Hopeatien Ylöjärven Soppeenmäen saumamuodostumalla (karttalehti 2123 06). Kuva Sakari Kielosto, GTK.