Loivasti viettävä laaja Ylöjärven – Pispalan – Kangasalan saumaharjun koillispuolinen hiekkamuodostuma on kaivettu pois, tasattu ja lohkottu teollisuustonteiksi. Ylöjärven Soppeenmäen teollisuusalue (karttalehti 2123 06). Kuva Sakari Kielosto, GTK.