Moottoritien rakennusvaiheen moreenileikkaus Ylöjärven Soppeenmäen eteläpuolella. Moreenin kaikki kivet ovat tervettä paikallista dioriittia (2123 06). Kuva Sakari Kielosto, GTK.