Työpaja 1 (15.-16.4. Kirkkonummi)

Ohjelma (91,61 kilotavua)

Teollinen Suomi? Toimialojen ja teollisten klustereiden kehitysnäkymät

Toimitusjohtaja, Pekka Ylä-Anttila, ETLA ja Etla tieto Oy

Mineraaliklusterin liiketoimintavolyymiliiketoimintavolyymit

Tutkimusjohtaja, Hannu Hernesniemi, Etlatieto Oy

Verkkokyselyn tulokset - Kotimaisen työn, kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen mineraalisektorin avulla

Senior Advisor, Jussi Kleemola, HMV PublicPartner Oy  

Katsaus mineraalistrategioihin maailmalla

Johtava tutkija, Saku Vuori, GTK