Mineraalistrategian valmisteluprosessi

Suomen mineraalistrategia laadittiin ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän toimeksiannosta osana Suomen luonnonvarastrategian kehittämistä. Työ- ja elinkeinoministeriö vastuutti Geologian tutkimuskeskuksen vetämään valmisteluprosessia.

Strategia laadittiin puolen vuoden pituisena hankkeena vuoden 2010 aikana. Työhön osallistui yli 20 mineraalialan asiantuntijan tiimi. Lisäksi prosessin tueksi kutsuttiin noin 90 henkilöä, jotka edustivat laajasti mineraalialan sidosryhmiä yrityksistä luontoyhdistyksiin. Laaja ryhmä osallistui strategian laadintaan verkkokyselyiden ja seminaarien kautta.

Strategiaprosessin konsulttina toimi HMV Public Partner Oy, joka vastasi kyselyjen ja työpajojen teknisestä toteutuksesta sekä avusti strategian sisältöön liittyvissä taustaselvityksissä. Mineraalistrategialle avattiin myös Internet-sivusto, jonka avoimen kyselyn kautta kaikilla asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus esittää kehittämisehdotuksiaan.

Asiantuntijat: Ohjausryhmä:
Tuomo Airaksinen, Invest in Finland
Markus Alapassi, ympäristöministeriö
Jorma Hannulabacka, Huoltovarmuuskeskus
Hannu Hernesniemi, ETLA
Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry
Kari Keskinen, Tekes
Ilkka Korhonen, työ- ja elinkeinoministeriö
Heikki Kukko, VTT
Martti Kärkkäinen, Infra ry
Esko Lotvonen, Lapin liitto
Saila Miettinen-Lähde, Talvivaara Mining Oy
Timo Mäki, Pyhäsalmi Mine Oy
Juho Mäkinen, Vuorimiesyhdistys ry
Olavi Paatsola, Kaivannaisteollisuus ry
Håkan Pihl, Nordkalk Oyj Abp
Heikki Puustjärvi, Outotec Oyj
Kari Pääkkönen, Kainuun ELY-keskus
Jari Riihilahti, Metso Oyj
Pia Rämö, Infra ry
Sirpa Silander, Teknologiateollisuus
Asmo Vartiainen, Outotec Oyj
Pekka Voutilainen, ulkoministeriö
Unto Väkeväinen, Finnvera Oyj
Leena Yliniemi, Oulun Yliopisto
Alpo Kuparinen, työ- ja elinkeinoministeriö, puheenjohtaja
Eva Häkkä-Rönnholm, VTT
Juha Kuisma, valtioneuvoston kanslia
Martti Kärkkäinen, Infra ry
Esko Lotvonen, Lapin liitto
Saila Miettinen-Lähde, Talvivaara Mining Oy
Veli-Matti Tarvainen, Yara Suomi Oy
Asmo Vartiainen, Outotec Oyj
Susanna Wähä, ympäristöministeriö
Leena Yliniemi, Oulun yliopisto

 

sekä pysyvinä asiantuntijoina:

Markus Alapassi, ympäristöministeriö
Kari Keskinen, Tekes
Ilkka Korhonen, työ- ja elinkeinoministeriö
Pekka A. Nurmi, Geologian tutkimuskeskus
Saku Vuori, Geologian tutkimuskeskus, sihteeri

Geologian tutkimuskeskuksen hanketiimin muodostivat: Pekka A. Nurmi (vastuuhenkilö), Raimo Lahtinen ja Saku Vuori (hankepäällikkö).