Suomen mineraaliala

Suomen mineraaliala käsittää kaivosteollisuuden, joka tuottaa malmi- ja teollisuusmineraaleja, sekä kiviaineksia ja luonnonkiviä jalostavan muun kaivannaisteollisuuden. Mineraalialaan kuuluvat myös yritykset, jotka tuottavat toiminnassa tarvittavia koneita, laitteita, teknologiaa sekä palveluja. Muita mineraalialan toimijoita ovat tutkimuslaitokset, yliopistot, korkea- ja ammattikoulut ja järjestöt.

Suomen mineraaliala

Suomen mineraalialan tunnuslukuja

  Kaivosteol-
lisuus 3
Luonnonkivi-
teollisuus 1
Kiviaines-
teollisuus 1
Teknologiateollisuus
(mineraaliala) 1, 4
Yhteensä
Yritykset 20 311 315 21 667
Toimipaikat 41 353 386 41 821
Liikevaihto (Milj. €) 808 251 563 2 012 3 634
Henkilöstö 3 489 1 848 1 801 4 868 12 006
Vienti (Milj. €) 85 2 83 2 14 2 1 520 5 1 702

1 Tilastokeskus (2008) 2 Tullihallitus (2008) 3 Etla (ennakkotiedot vuodelta 2010) 4 Etla ja Asiakastieto Oy 5 Tullihallitus (2009) Kaivosteollisuus ei sisällä malminetsintäyhtiöitä.

 

“Monipuolinen mineraalialan
osaaminen on Suomen vahvuus”

 

“Maanalaisen kaivoksen
tarvitsemasta teknologiasta 70-90
% tulee Suomesta ja Ruotsista
kaivoksen sijainnista riippumatta”