Työpaja 2 (1.-2.6. Kirkkonummi) 

Ohjelma (134,75 kilotavua)

Johdattelu skenaariotyöskentelyyn (454,88 kilotavua)

Toimitusjohtaja Tapio Huomo, HM&V Research Oy

Verkkokyselyn tulokset –Skenaariot (1,29 megatavua)

World Econic Forum: Mining & Metals Scenarios to 2030

- Raportti pdf-muodossa (4,31 megatavua)

- Esittelyvideo

- World Economic Forumin internet-sivut

Kestävä kehitys liiketoiminnan ajurina (4,7 megatavua)

Jaana Tyynismaa, Pöyry Environment Oy

Verkkokyselyn tulokset - Kestava kehitys ja uudet liiketoimintamahdollisuudet (963,49 kilotavua)

Verkkokyselyn tulokset - Haittojen vähentäminen (974,16 kilotavua)

Kaivannaisalan talous- ja työllisyysvaikutukset (326,05 kilotavua)

Olavi Rantala, ETLA