Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot
 
 

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen

Etelä-Savon maakunnan kiviainesvarojen inventoimiseksi toteutetaan vuosien 2011­­ ‑ 2013 aikana Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen –p rojekti. Tehtävät tutkimukset painottuvat Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen seuduille, koska näillä alueilla on suurin tarve kiviaineksista. Kiviainesten ottoon osoitettavilta alueilta selvitetään luonto- ja maisema-arvot sekä soveltuvuus vesi- ja kiviaineshuoltoon. Tavoitteena on osoittaa kiviainesten otolle sellaiset paikat, jotka ovat laadullisesti, määrällisesti ja sijainniltaan hyödynnettävissä. Projektin loppuvaiheessa tutkitut kiviainesalueet luokitellaan ottamistoiminnan soveltuvuuden perusteella kiviaineksenottoon soveltumattomiin alueisiin, kiviaineksenottoon osittain soveltuviin alueisiin sekä kiviaineksenottoon soveltuviin alueisiin. Selvityksessä valitaan ottotoimintaan sellaisia kohteita, joiden hyödyntäminen ei vaaranna pohjaveden hankintaa, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä otetaan huomioon jo tutkimuskohteita valittaessa rakennettu ympäristö. Projektiin osallistuu kiviainesvarojen, vedenhankinnan, pohjavedensuojelun, luonnonsuojelun ja kiviaineshuollon asiantuntijoita.

Maastotutkimusmenetelminä käytetään maastokartoitusta, seismistä luotausta ja maatutkaluotausta sekä maaperäkairauksia pohjavesiputkien asennuksineen. Tutkimusten perusteella saadaan mahdollisimman luotettava arvio maa-ainesten laadusta ja määrästä. Luotauksia tehdään teitä ja kulku-uria pitkin siten, ettei aiheuteta vahinkoa ympäristölle. Kairauksiin ja pohjavesiputkien asennuksiin pyydetään erillinen lupa maanomistajilta.

Projektiin kuuluu käytännössä kaksi (2) kenttätutkimusjaksoa, jotka ajoittuvat vuosille 2011 ja 2012. Ensimmäisenä kenttätyökautena (2011) tutkimuskohteina ovat läntinen Etelä-Savo eli lähinnä Mikkelin seutu, ja toisena kenttätutkimuskautena (2012) tutkimuskohteina ovat pääasiassa Savonlinnan seutu sekä Pieksämäen seutu. Tutkimustulokset tullaan esittämään projektin lopuksi paikkatietoaineistona.

Hanke rahoitetaan pääosin Euroopan aluekehitysrahaston varoilla ja rahoittajaviranomaisena toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Lisäksi hanketta on rahoittamassa alueen kuntia, kiviainesyrityksiä ja Geologian tutkimuskeskus (GTK).

Projektin kesto: 1.5. 2011 -20.12. 2013

Projektin tavoite: Tavoitteena on osoittaa kiviainesten otolle Etelä-Savosta sellaiset paikat, jotka ovat laadullisesti, määrällisesti ja sijainniltaan hyödynnettävissä erilaiset suojelunäkökohdat huomioiden.

Geologian tutkimuskeskus Euroopan aluekehitysrahasto

 Vipuvoimaa EU:lta  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus