Maastokartoitukset

Maastokartoitukset pitävät sisällään kaikkien tutkimusten kohteena olevien alueiden nykytilanteen tarkastuksen, teknisten maastotöiden tarkemman suunnittelun sekä mm. leikkaushavainnoinnin. Kaikki havainnot kirjataan tarkasti ylös sijaintitietoineen, valokuvataan ja hyödynnetään muodostuman maa-ainesten laatu- ja määrälaskelmissa. Maastokartoitukset kohdistetaan projektin kannalta merkittävimmille alueille. Maastokartoitusvaihe on tärkeä teknisten jatkotutkimusten optimaalisen suuntaamisen kannalta, ja se sisältää myös mm. lähtöaineistojen keräämisen ja analysoinnin. Pääasiallisena tausta-aineistona on aiempi inventointi. Lisäksi suunnittelun pohjalle käytössä on ELY -keskukselta saatavat Etelä-Savon harjualueille kohdistetut, tuoreet viistokuvaukset mm. kohteiden nykytilanteen arviointia varten. Osasta Etelä-Savoa käytössä on myös laserkeilausaineistot. Maastokartoituksia tehdään vuosina 2011 ja 2012.