Maaperäkairaukset


Kevyitä maaperäkairauksia tehdään GTK:n kevyellä tela-alustaisella GM50 (tai Telacat) kairauskoneella käyttäen pääasiassa läpivirtausterää. Maalajien laatua arvioidaan lähinnä aistinvaraisesti eikä varsinaisia maaperänäytteitä kairausten yhteydessä ole mahdollista ottaa. Kevyen kairauskoneen läpäisykyky on rajallinen ja maksimissaan noin 25 metriä, joten kaikkein kivisimpiä ja toisaalta myös tiiveimpiä kohtia on kairauksissa vältettävä. Mutta keveytensä ja nopeutensa vuoksi kalustoa kannattaa käyttää referenssikairauksissa. Kevyet kairaukset vaativat kahden henkilön panostuksen.

Raskaita maaperäkairauksia projektissa tehdään suurten kerrospaksuuksien alueilla, lähinnä kaikkein tärkeimmillä ja maaperäolosuhteiltaan vaikeimmilla kohteilla, jolloin niiden maa-ainessuhteista saadaan luotettavampi kuva ja toisaalta myös pohjavesiputkien asentaminen on mahdollista. Kairaukset toteutetaan syksyisin, jolloin sopivat kohteet ovat selvillä.


Kevyt kairauskone 

Raskas kairauskone