Kalliokiviainekset


Kalliokohteista arvioidaan niiden laatu, joka suurimmaksi osaksi perustuu kivilajin tunnettuihin ja koettuihin ominaisuuksiin. Kalliokohteet arvioidaan tarpeellisen luotettavasti käyttökohteita ajatellen. Pääasiallisena projektin lähtöaineistona käytetään aiemman, vuosina 2004-2006 toteutetun, inventoinnin aineistoja, joita tämän projektin yhteydessä tarkistetaan ja täydennetään soveltuvin osin. Varsinaista kallionäytteenottoa ja niihin liittyviä laboratorioanalyysejä ei tässä yhteydessä kuitenkaan tehdä.

Kalliokiviainekset
Kallio- ja maa-aineskohde 
Kalliokiviainekset
Kalliokiviaineskohde