Seismiset luotaukset

Seismiset luotaukset tehdään GTK:n digitaalista vasaraseismistä kalustoa käyttäen menetelmälle soveltuvilla alueilla. Erityisesti vasaraseismiset luotaukset soveltuvat vanhojen soramonttualueiden tasaisten (ja usein karkeiden) pohjien tutkimuksiin, mukaan lukien pohjavesipinnan alaisten ainesten ja kallioperän aseman selvittäminen. Myös pohjavesipinta voidaan tulkita seismisestä aineistosta. Tutkimuskalustona on kevyt, digitaalinen Geometrics StrataVizor 24-kanavainen laitteisto, joka on varustettu suorituskykyisellä maastotietokoneella ja mahdollistaa alustavien tulkintojen tekemisen ja tutkimusten ohjaamisen jo maastossa.

Vasaraseisminen luotaus tehdään 110 m linjapituudella ja menetelmän syvyysulottuvuus on maksimissaan 10 - 20 metriä. Luotausta tehdään tutkimusalueilla seismiseen luotaukseen hyvin soveltuvilla kohteilla. Tutkimuksissa on mahdollista käyttää myös räjäytysseismistä luotausta, joka parantaa merkittävästi luotauksen syvyysulottuvuutta (30-40 m) ja tulkintaa, mutta on vastaavasti hitaampi tehdä ja vaatii enemmän henkilöstöä. Vasaraseismisissä luotauksissa maastossa riittää kaksi henkilöä. Seismiset luotaukset toteutetaan kesäaikana 2011 ja 2012 ja saatavat aineistot tulkitaan talvikautena.


Seismistä luotausta