Käytettävät maastotyömenetelmät

Lumettomana aikana tutkimusalueilla tehdään kallioperäkartoitusta, lohkare-etsintää ja moreeninäytteenottoa. Kallioperäkairausta näytteiden saamiseksi paljastumattomilta kohteilta ja geofysikaalisia maastomittauksia kallioperän sähköisten ja magneettisten ominaisuuksien sekä tiheyden selvittämiseksi voidaan suorittaa ympärivuoden.

Digitalisaatio ja muu tekniikan kehittyminen on helpottanut ja nopeuttanut kallioperätutkimusta, mutta ei ole poistanut, eikä tule poistamaankaan maastotöiden tarvetta. Mikään käytettävissä tai kehitteillä oleva lentogeofysikaalinen menetelmä, laserkeilaus, ilmakuva, drone-lennätys tai niiden yhdistelmä ei nimittäin pysty korvaamaan ihmisen maastossa tekemää havaintoa ja sieltä jatkotutkimuksia varten haettua näytettä.
 

Maastosta haetusta näytteestä voidaan myöhemmin määrittää mm. seuraavia asioita: tiheys, magneettisuus, sähkönjohtavuus, kemiallinen koostumus, mineralogia mikroskooppitutkimuksella, yksittäisten mineraalien koostumuksia ja kiven ikä. Mikä milloinkin on tarkoituksenmukaista, määräytyy tutkimusten tavoitteiden ja resurssien mukaan.