GTK:n Akkumineraaliprojekti Etelä-Pohjanmaalla 2021‒2024

GTK:n Akkumineraaliprojektin tutkimusalue Etelä-Pohjanmaalla ulottuu osittain Seinäjoen ja Lapuan kaupunkien sekä Kuortaneen kunnan alueelle. Projektin tavoitteena on syventää tietämystä alueen kallioperästä ja sen mineraalisysteemistä. Alueella on vuosien saatossa tavattu lupaavia viitteitä etenkin litiumista.

Etelä-Pohjanmaan tutkimusalueella on suoritettu geofysiikan maastomittauksia, kallioperäkartoitusta ja lohkare-etsintää vuodesta 2021 alkaen. Tietyillä kohteilla on tehty myös koneellista moreeninäytteenottoa. Kenttäkaudella 2022 alueella jatketaan kallioperäkartoitusta, johon osallistuu GTK:n vakituisen henkilöstön lisäksi kaksi kausiapulaisena toimivaa geologian opiskelijaa. GTK järjestää alueella toukokuussa 2022 kenttäkartoituskurssin, johon osallistuu toistakymmentä geologian opiskelijaa Suomen yliopistoista.

Tutkimukset alueella jatkuvat todennäköisesti vuoden 2024 loppuun, jolloin niiden tulokset julkaistaan GTK:n julkaisusarjassa.
 


Tutkimusalue ulottuu osittain Seinäjoen, Lapuan ja Kuortaneen alueelle.