Leppävirran Pasalanmäen alueen tutkimukset

Sorsakosken ja Kotalahden välisen alueen kallioperä on osa Raahesta Laatokalle ulottuvaa kallioperän muinaista törmäyssaumaa, jossa kohtaavat Itä-Suomen yli 2,5 miljardia vuotta vanha ja Etelä-Suomen noin 1,9 miljardin vuoden ikäinen kallioperä. Suoraa malminetsinnällistä tavoitetta tutkimuksilla ei ole, vaan tutkimuksilla pyritään tuottamaan tarkempaa tietoa törmäysvyöhykkeen synnystä ja myöhemmästä kehityksestä. Malminetsinnällisessä mielessä alueen ovat käyneet läpi aiemmin sekä Outokumpu Oy 1970-luvun alussa että GTK 1990-luvulla.

Liitekartalla esitetty tutkimusalue rajautuu idässä karkeasti 5-tiehen, lännessä Sorsaveteen ja etelässä Leppävirta-Sorsakoski tiehen. Alue on lähes sama, jolla järjestettiin syyskesällä 2020 GTK:n ja yliopistojen yhteinen kallioperäkartoituskurssi. Vuosina 2021 ja 2022 alueella tehtiin geofysikaalisia maastomittauksilla, joilla tarkennettiin vanhoissa mittausaineistossa erottuvien, magneettisilta ja tiheysominaisuuksiltaan poikkeavien alueiden rajoja. Tätä tietoa tullaan käyttämään kallioperän kolmiulotteiseksi mallintamiseksi.

Kesäkausilla alueella suoritettiin kallioperäkartoitusta johon osallistui GTK:n vakituisen henkilöstön lisäksi kausiapulaisina geologian opiskelijoita, jotka myös laativat opinnäytteensä alueen kivistä. Kalliopaljastumilta havainnoitiin kivilajit, niiden tärkeimmät mineraalit ja keskinäiset esiintymissuhteet sekä mitattiin kompassilla erilaisten geologisten rakenteiden suuntia. Tiedot tallennettiin maastossa suoraan tietokantaan kännyköihin ladattua sovellusta käyttäen. Havainnointia varten joudutaan usein nostamaan paljastumia peittäviä sammaleita syrjemmälle. Paljastumista otettiin erilaisia laboratoriotutkimuksia varten nyrkin kokoisia näytteitä vasaralla tai kannettavalla minikairalla.

Kaikille avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus Pasalanmäen tutkimuksista järjestettiin keväällä 2021.

TILAISUUDEN MATERIAALIN VOI LADATA TÄSTÄ LINKISTÄ

Alueen tutkimusten tulokset tullaan julkaisemaan vuoden 2023 aikana, tarkempi aikataulu riippuu GTK:n muista työmaista.

Lisätietoja:

Geologi Perttu Mikkola / 040-5668017 / perttu.mikkola@gtk.fi

 
Kartalle harmaalla rajattu Pasalanmäen tutkimusalue sijoittuu Leppävirran kirjonkylänluoteispuolelle. Aluetta ei tulla mittaamaan kokonaisuudessaan, Rengon alueella suoritetaan systemaattisempaa mittausta 100 metrin linjavälein ja muulle alueell sijoittuu viisi erillistä linjaa. Pohjakartta ©Maanmittauslaitos.