Pälkäneen Takkulan grafiittitutkimukset

Pälkäneen Takkulassa tiedetään esiintyvän suomugrafiittia ja GTK on tutkinut sitä aiemmin vuosina 1986–1992. Raportin vanhoista tutkimuksista voi lukea tästä. Nyt tehtävien tutkimusten tavoitteena on selvittää esiintymän laajuutta, laatua sekä sen sisältämän grafiitin soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin.

Grafiitti on kiteistä hiiltä ja sitä hyödynnetään mm. akkumineraalina. Muita käyttökohteita ovat tulenkestävät vuoraukset, valumuottien pinnoitukset, palonestomateriaalit, korroosion suojaus ja voiteluaineet. Litiumioniakuissa grafiittia käytetään anodimateriaalina. Liikenteen sähköistyminen lisää edelleen mineraalin kysyntää. Akkusoveltuvuustutkimuksissa tehdään rikastuskokeita tavoitteena valmistaa erittäin puhdasta grafiittia. Tämä osa tutkimuksista tehdään osana Business Finlandin rahoittamaa Green Minerals teknologiaprojektia.

Marraskuussa 2019 alueelle kairattiin kolme tutkimusreikää joiden yhteispituus oli 500 metriä. Kairausten teknisestä toteutuksesta vastasi kairausurakointiin erikoistunut Arctic Drilling Company. Vuonna 2020 alueella tehtiin geofysiikan mittauksia ja kesäkaudella kallioperäkartoitusta. Lisäkairauksia suunnitellaan syksylle 2021, jonka jälkeen saadut tulokset raportoidaan, oletettavasti vuoden 2022 aikana. GTK:lla on tällä hetkellä alueella Kaivoslain mukainen varaus ja suoritettaville tutkimuksille on saatu maanomistajan lupa.

Takkulan vihreällä suorakaiteella rajattu tutkimusalue sijaitsee 14 kilometriä Pälkäneen keskustasta itäkaakkoon. Pohjakartta © Maanmittauslaitos.