Maastogeofysikaaliset mittaukset

Maastogeofysikaalisissa mittauksissa tutkitaan eri menetelmillä kallioperän magneettisuutta, sähköisiä ominaisuuksia tai tiheyttä. Käytettävät menetelmät valitaan tutkimuksen tavoitteiden ja alueen kivilajien ominaisuuksien mukaan. Liikkuminen maastossa tapahtuu kävellen tai talvikaudella hiihtäen, tyypillisesti työpareittain. Ainoat merkit joita tutkimuksista maastoon jää ovat lyhyet kuitunauhan pätkät joilla käytetty kulkureitti merkitään oksiin, jotta mittalinjaa toisella menetelmällä mitattaessa varmasti kuljetaan juuri samaa reittiä kuin aiemmin. GTK tiedottaa suunnitelluista maastomittauksista maanomistajia kirjeitse.

Geofysiikka perustuu tulkintaan. Kaikki tuloksista tehdyt mallit ovat aina vain tulkintoja ja geofyysikon ja geologin yhteistyössä tuloksista rakennetaan malli, joka jossain tapauksissa kairauksella tarkistetaan. Lähes kaikessa geofysiikassa ongelmana on, että mitä kauemmas maanpinnasta tai kairausreiästä mennään, sitä epätarkempaa mittausten antama tieto on. Syvemmältä vaaditaan isompia kohteita, että ne saadaan näkyviin.
 

Kuva: Painovoimamittauksessa mitataan eri tiheyksisten kivilajien aiheuttamaa vaihtelua painovoimakentän voimakkuudessa. Mittalaite on käytännössä äärimmäisen tarkka vaaka.