GTK:n Akkumineraaliprojekti Keski-Pohjanmaalla 2019-2022

GTK:n Akkumineraaliprojekti ulottuu osittain Kokkolan, Kaustisen ja Vetelin alueelle. Suurempi osa tutkimusaluetta sijoittuu Evijärvelle ja Kruunupyyn alueelle. Tavoitteena on syventää tietämystä alueen kallioperästä ja sen mahdollisesta mineraalipotentiaalista. Alueelta on vuosien saatossa tavattu myös viitteitä koboltista, litiumista, grafiitista, kullasta ja kuparista.

Keski-Pohjanmaan tutkimusalueella on suoritettu geofysiikan maastomittauksia, kallioperäkartoitusta ja lohkare-etsintää vuodesta 2019 alkaen. Eräillä kohteilla on tehty myös koneellista moreeninäytteenottoa ja kallioperäkairausta. Kenttäkaudella 2021 alueella jatketaan kallioperäkartoitusta, johon osallistuu GTK:n vakituisen henkilöstön lisäksi kaksi kausiapulaisena toimivaa geologian opiskelijaa. Maastotöiden painopiste tulee siirtymään alkuperäiseltä tutkimusalueelta etelämmäs kohti Kuortanetta. Kesällä 2021 alueella suoritetaan painovoimamittauksia lentokoneesta käsin. Seuraavia kallioperäkairauksia tullaan tekemään tämänhetkisen suunnitelman mukaan syksyllä 2021.

Tutkimukset alueella jatkuvat vuoden 2022 loppuun, jolloin niiden tulokset julkaistaan GTK:n julkaisusarjassa.


Keski-Pohjanmaalla akkumineraalitutkimusta on tehty Kokkolan, Kaustisen ja Vetelin alueilla.