Savukoski – Tanhua

Tanhuan tutkimuskohde sijaitsee noin 35 kilometriä Savukosken keskustasta luoteeseen.Kohteella tutkitaan Keski-Lapille tyypillistä emäksistä magmatismia, mutta etenkin niihin liittyviä huonommin tunnettuja kemiallisia muuttumisilmiöitä. Paikoin näistä laajoista muuttumisvyöhykkeistä on tavattu koboltista ja kuparista rikastuneita vyöhykkeitä. Parempi tieto näiden vyöhykkeiden syntymekanismista auttaa ymmärtämään sekä kallioperän kehitystä kokonaisuudessaan, että arvioimaan paremmin laajempien alueiden malmipotentiaalia. Gtk:lla on tutkimuskohteella varauksia, jotka raukeavat vuoden 2021 aikana ja joiden alueelle ei tulla hakemaan malminetsintälupaa.

Alueella on suoritettu erilaisia geofysiikan maastomittauksia ja kallioperäkairausta vuosina 2019 - 2021. Alustavien tulosten perusteella on päätetty että GTK ei jatka enää tutkimuksiaan Tanhuassa vaan raportoi tehdyt työt ja niiden tulokset vuoden 2021 kuluessa.


 


Sodankylän ja Savukosken välinen kallioperäkartta jolle merkittynä Tanhuan tutkimuskohteen sijainti