Magnetometraus

Magnetometrauksessa mitataan maan magneettikentän paikallisia vaihteluita mittauslinjoilla. Eri kivilajeilla on erilaisia magneettisia ominaisuuksia, joten magneettikenttää mittaamalla voidaan tehdä tulkintoja alueen geologiasta. Myös kallioperän rikkonaisuus, kuten ruhjeet ja siirrokset aiheuttavat usein muutoksia magneettikentän arvoihin, joten nämäkin voidaan usein tulkita magnetometraustuloksista.

Koska maan magneettikenttä muuttuu myös ajan suhteen ja olemme kiinnostuneita nimenomaan paikan suhteen tapahtuvista muutoksista, rekisteröimme magneettikentän ajallisen vaihtelun ns. maa-asemalla ja poistamme aineiston käsittelyn yhteydessä ajallisen vaihtelun tuloksista. Magnetometraus on paljon käytetty geofysiikan kustannustehokas menetelmä, jota sovelletaan moneen eri tarkoitukseen aina kallioperän syvätutkimuksista ihan pinnan läheisiin arkeologisiin tutkimuksiin saakka.