Kiteen ja Tohmajärven litium-pegmatiittitutkimukset

 Kallioperätutkimukset Kiteen itäosissa ja Tohmajärven eteläosissa aloitettiin kesällä 2020, alueella jolla GTK on tehnyt tutkimuksia aiemmin 1970- ja 80-luvuilla. Aiemmissa tutkimuksissa alueelta tavattiin muutamia litium-pitoisia pegmatiitteja ja nyt pyrkimyksenä on selvittää, esiintyykö näitä litium-pitoisia pegmatiitteja mahdollisesti aiemmin tiedettyä laajemmalla alueella.

Kiteen ja Tohmajärven alueen tutkimuksissa tehtiin kalliopaljastumien kartoitusta, lohkare-etsintää ja maaperänäytteenottoa. Kartoituksen yhteydessä kalliopaljastumista havainnoidaan kivilajeja ja niiden rakenteita sekä otetaan vasaralla irrottaen pieniä kivinäytteitä jatkotutkimuksiin. Kartoittajat liikkuvat alueella autolla ja jalan. Havainnointiin liittyen paljastumilla kasvavaa sammalta joudutaan siirtämään syrjään.

Huhti-toukokuussa 2021 alueella tullaan suorittamaan kairauksia Kiteen ja Tohmajärven kunnanrajan läheisyydessä Kiteenjärven koillispuolella. Kenttäkauden maastotöissä tutkimusaluetta laajennetaan Parikkalan suuntaan. Kesällä maastotutkimuksiin osallistuu GTK:n geologien ja tutkimusavustajien lisäksi kaksi kausiapulaiseksi palkattavaa geologian opiskelijaa.
 

Vuoden 2020 maastotutkimukset keskittyivät kartan osoittamalle alueelle Kiteen itäosiin. Vuonna 2021 aluetta tullaan laajentamaan etelään kohti Parikkalaa. Taustakartta @ Maanmittauslaitos.