Kittilä, Kaakkuri

Kittilän eteläosissa Kaakkurin alueella suoritetaan tutkimuksia Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen reuna-alueilla. Aluetta on aiemmin tutkinut lyhyesti Outokumpu Oy 1960-luvulla. Outokummun tulosten perusteella Kaakkurin kivilajit ovat Keski-Lapin alueelle poikkeavia samoin kuin tavatut heikot viitteet grafiitti-, koboltti-, sinkki- ja lyijy-mineralisaatioista. Juuri ympäristöstään poikkeavan luonteensa takia Kaakkurin kivet voivat tarjota merkittävää lisätietoa koko alueen kallioperän kehityksestä.

Tutkimuksia tehdään geofysiikan maastomittauksin ja kairauksin. Laajojen suoalueiden takia kairaus on ainoa menetelmä jolla kallioperästä on saatavissa näytteitä. Suunniteltuja kairauksia ei ole pystytty teknisistä syistä tekemään talvikausilla 2020 ja 2021. Koetetaanko niitä edelleen suorittaa talvella 2022 pohditaan  GTK:lla on alueella pieni varaus tutkimusrauhan takaamiseksi.

Kaakkurin tutkimuskohde sijaitsee noin 30 kilometriä Kittilän keskustasta etelään.