Työmaat

Akkumineraaliprojektilla suorittaa erilaisia maaastotöitä lukuisilla työmailla Pälkäneeltä Savukoskelle ja Evijärveltä Kiteelle. Maastossa liikutaan pääosin keäsisin, mutta talvella voidaan suorittaa koneellista näytteenottoa ja geofysiikan maastomittauksia. Yhteistä kaikille työmaille on että niillä tavoitteena on geologisen perustiedon tasoa parantamalla ymmärtää kallioperän synnyn aikaisia tapahtumia ja sen pohjalta arvioida minkä tyyppisiä malmeja alueilla mahdollisesti esiintyy.

Suurempien työmaiden lisäksi lyhempiä maastotutkimusjaksoja tullaan tekemään eripuolilla Suomea. Näillä paikallisemmilla tutkimuksilla on tarkoitus tarkistaa jo olemassa olevassa geologisessa aineistossa olevia erilaisia viitteitä meitä mahdollisesti kiinnostavista kivilajeista tai vaihtoehtoisesti testata löytyykö luotujen geologisten mallien mukaiset kivilajit ja niiden rakenteet sieltä mistä oletamme niiden löytyvän.
 

Kenttätyöt ovat aina olleet erottamaton osa geologisia tutkimuksia, Väinö Tanner 1900-luvun alkupuolella tutkimassa Tampereen alueen rantakallioilla 1,9 miljardia vuotta vanhoja sedimenttimuodostumia.