Koillismaa–Etelä-Lappi

Koillismaan ja Etelä-Lapin rajalle sijoittuvalla alueella tavoitteena oli selvittää jatkuvatko Kuusamon ja Rukan väliseltä alueelta tunnetut kivilajiyksiköt ja niihin liittyvät malminmuodostusilmiöt samankaltaisina pidemmälle pohjoiseen. Varsinaisen malminetsinnän sijaan päätavoitteena oli perustiedon päivittäminen alueen kallioperästä. Päivitetyn perustiedon avulla voidaan paremmin arvioida alueen malmipotentiaalia ja rajata malminetsinnällisesti mielenkiintoisimpia alueita.

Alueen tutkimukset alkoivat helmikuussa 2019 geofysiikan maastomittauksilla, joilla tarkennetaan lentomittauksisten tuloksia. Näiden mittauskohteiden tulosten pohjalta eräitä paljastumattomilla alueilla sijaitsevia kohteita tarkistettiin kairaamalla elokuussa niillä havaittujen magneettisten ja sähköisten häiriöiden aiheuttajien varmistamiseksi. Kenttäkaudella 2019 eli toukokuusta lokakuulle alueella suoritettiin kallioperäkartoitusta, johon osallistui GTK:n vakituisen henkilöstön lisäksi kaksi kausiapulaiseksi palkattua geologian opiskelijaa.

Alueen tutkimukset ovat tältä erää päättyneet ja niiden tulokset on julkaistu GTK:n arkistoraporttisarjassa, Raportin voi ladata tästä linkistä: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/41_2020.pdf

 


Tutkimusalue sijoittuu Kuusamon, Posion, Kemijärven ja Sallan keskustojen väliselle alueelle.